Relacje między kamieniem (kwarcem) a szkłem. Szkło wywołuje we mnie fascynację, ponieważ jest innym rodzajem bytu istniejącego. Inspiruję się pozorną sprzecznością, którą dostrzegam w tym, że materia szkła pochodzi z tego samego źródła, co kamień, szczególnie kwarc. Szkło powstaje z piasku kwarcowego, ten zaś z naturalnie rozdrobnionego kamienia z rodziny kwarcowych. Zarówno kamień, jak i szkło mają swój indywidualny charakter, ale stworzone są z jednakowych atomów. Pierwszy element wyraża delikatność, przezroczystość, gładkość, a drugi trwałość, nieprzezroczystość, szorstkość. Szkło jest efektem twórczości człowieka, przez co symbolizować może utopię i biowładzę, kamień natomiast przynależy do sfery natury i nie jest zgodny z teorią biowładzy. Podejmuję utopijną próbę idealnego połączenia obydwu materiałów, pomimo ich wizualnego kontrastu, by zachować równowagę pomiędzy obydwiema sferami. Może dominacja? Harmonia albo dysharmonia? Istotny dla mnie jest sposób połączenia materiałów. Najpierw zamierzam szukać uniwersalnych szklanek (symbol wytwórczości) ze sklepu o charakterze globalnym, dominującym. Następnie wykonam rzeźbę z kwarcu, która ma pasować do gotowej szklanki. Albo odwrotnie. Spróbuję stworzyć idealnie harmonijne połączenie materiałów. Poszukam formy wizualnej dominacji w rzeźbie. Chcę także podkreślić, że szkło oznacza dominację i też natura dominuje. Takie relacje. Obiekt mówi o człowieczeństwie.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 8%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.

38
Daniel KOTOWSKI (ur. 1993, Łomża)

kwarc, 2020

kwarc, szkło, mniej więcej 15 x 15 x 15 cm
sygn.: na odwrocie

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Relacje między kamieniem (kwarcem) a szkłem. Szkło wywołuje we mnie fascynację, ponieważ jest innym rodzajem bytu istniejącego. Inspiruję się pozorną sprzecznością, którą dostrzegam w tym, że materia szkła pochodzi z tego samego źródła, co kamień, szczególnie kwarc. Szkło powstaje z piasku kwarcowego, ten zaś z naturalnie rozdrobnionego kamienia z rodziny kwarcowych. Zarówno kamień, jak i szkło mają swój indywidualny charakter, ale stworzone są z jednakowych atomów. Pierwszy element wyraża delikatność, przezroczystość, gładkość, a drugi trwałość, nieprzezroczystość, szorstkość. Szkło jest efektem twórczości człowieka, przez co symbolizować może utopię i biowładzę, kamień natomiast przynależy do sfery natury i nie jest zgodny z teorią biowładzy. Podejmuję utopijną próbę idealnego połączenia obydwu materiałów, pomimo ich wizualnego kontrastu, by zachować równowagę pomiędzy obydwiema sferami. Może dominacja? Harmonia albo dysharmonia? Istotny dla mnie jest sposób połączenia materiałów. Najpierw zamierzam szukać uniwersalnych szklanek (symbol wytwórczości) ze sklepu o charakterze globalnym, dominującym. Następnie wykonam rzeźbę z kwarcu, która ma pasować do gotowej szklanki. Albo odwrotnie. Spróbuję stworzyć idealnie harmonijne połączenie materiałów. Poszukam formy wizualnej dominacji w rzeźbie. Chcę także podkreślić, że szkło oznacza dominację i też natura dominuje. Takie relacje. Obiekt mówi o człowieczeństwie.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 8%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.