55
Jan CYBIS (1897 - 1972)

KUŹNICA – ZATOKA III

sygnowany p.d. ‘J. Cybis’; opisany na rewersie
olej na płótnie
63 x 79 cm
w ramie: 83 x 98,5 cm

Zobacz katalog

Sotheby`s

20th Century Art: A Different Perspective

12.11.2019

15:00

Cena wywoławcza: 37 000 zł
Estymacja: 40 000 - 59 000 zł
Wyniki pojawią się wkrótce