Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Florian Cynka, Izydora Jabłońskiego i Władysława Łuszczkiewicza. Od roku 1894 w kontynuował studia artystyczne w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grocholskiego w Monachium, gdzie mieszkał do 1901 roku. W roku następnym powrócił do kraju i osiadł na stałe w Krakowie. Wielokrotnie podróżował do Włoch. Twórczość artysty obejmuje przede wszystkim malarstwo pejzażowe. Dla malarskiej twórczości Jaxy charakterystyczne są zwłaszcza pejzaże morskie i nokturny. Artysta brał udział w wielu wystawach - w TPSP w Krakowie, TZSP w Warszawie, w Salonie Krywulta w Warszawie, w TPSP we Lwowie, w Łodzi, Poznaniu, Lublinie. Prace Jaxy-Małachowskiego znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz kolekcjach prywatnych.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

24
Soter JAXA-MAŁACHOWSKI (1867 Wolanów -1952 Kraków)

Kutry w gdyńskim porcie

gwasz, kredka, pastel/papier, 36,5 x 44 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: 'S. Jaxa | Małachowski'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

25.02.2020

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Florian Cynka, Izydora Jabłońskiego i Władysława Łuszczkiewicza. Od roku 1894 w kontynuował studia artystyczne w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grocholskiego w Monachium, gdzie mieszkał do 1901 roku. W roku następnym powrócił do kraju i osiadł na stałe w Krakowie. Wielokrotnie podróżował do Włoch. Twórczość artysty obejmuje przede wszystkim malarstwo pejzażowe. Dla malarskiej twórczości Jaxy charakterystyczne są zwłaszcza pejzaże morskie i nokturny. Artysta brał udział w wielu wystawach - w TPSP w Krakowie, TZSP w Warszawie, w Salonie Krywulta w Warszawie, w TPSP we Lwowie, w Łodzi, Poznaniu, Lublinie. Prace Jaxy-Małachowskiego znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz kolekcjach prywatnych.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.