Anna (Hanna) Mizeracka studiowała na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1957-64. Zajmowała się grafiką warsztatową i użytkową (projekty druków akcydensowych i opakowań) oraz rysunkiem (tusz lawowany), który stał się jej ulubioną techniką artystyczną. W latach 1964-69 pracowała jako projektantka w Zakładzie Tkanin Wnętrzowych Centralnego Biura Wzornictwa Przemysłu Lekkiego, a od 1969 w Zakładzie Estetyki Opakowań tejże instytucji. Równolegle tworzyła i wystawiała cykle rysunkowe na pokazach indywidualnych i zbiorowych. W latach 80. uczestniczyła w ruchu kultury niezależnej. W 1984 zorganizowała wraz z mężem, grafikiem Jackiem Krzysztofem Zielińskim, wystawę we własnym mieszkaniu, wpisując się w szeroki w tym czasie nurt wystaw domowych. Uczestniczyła ponadto w głośnych wystawach kościelnych: "Przeciw złu, przeciw przemocy", Kraków 1985, "Czas smutku, czas nadziei", Poznań 1985, "Polska Pieta", Poznań 1986 i in.. Jest laureatką Nagrody Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (1985) i Nagrody Komitetu Kultury Niezależnej "Solidarność" (1986).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

192
Anna MIZERACKA-ZIELIŃSKA (1938-2017)

Kuchnia w Rawie z cyklu Zapomniane mieszkania, 1987 r.

akwaforta, akwatinta/papier, 27 x 40 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '"Kuchnia w Rawie" (z cyklu "Zapomniane mieszkania") Akwaforta, akwatinta 12/50. Państwu Danucie Wróblewskiej i Leszkowi Frączakowi | na pamiątkę spotkania w kuchni. HMizeracka (1987)'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Anna (Hanna) Mizeracka studiowała na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1957-64. Zajmowała się grafiką warsztatową i użytkową (projekty druków akcydensowych i opakowań) oraz rysunkiem (tusz lawowany), który stał się jej ulubioną techniką artystyczną. W latach 1964-69 pracowała jako projektantka w Zakładzie Tkanin Wnętrzowych Centralnego Biura Wzornictwa Przemysłu Lekkiego, a od 1969 w Zakładzie Estetyki Opakowań tejże instytucji. Równolegle tworzyła i wystawiała cykle rysunkowe na pokazach indywidualnych i zbiorowych. W latach 80. uczestniczyła w ruchu kultury niezależnej. W 1984 zorganizowała wraz z mężem, grafikiem Jackiem Krzysztofem Zielińskim, wystawę we własnym mieszkaniu, wpisując się w szeroki w tym czasie nurt wystaw domowych. Uczestniczyła ponadto w głośnych wystawach kościelnych: "Przeciw złu, przeciw przemocy", Kraków 1985, "Czas smutku, czas nadziei", Poznań 1985, "Polska Pieta", Poznań 1986 i in.. Jest laureatką Nagrody Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (1985) i Nagrody Komitetu Kultury Niezależnej "Solidarność" (1986).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.