199
KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW

Księga Pamiątkowa. Praca zbiorowa pod naczelną redakcją mjr. dypl. pil. Marjana Romeyki.
Warszawa 1933. Nakł. Lucjana Złotnickiego. Wydawn. Komitetu Budowy Pomnika Ku czci poległych lotników.
Folio, k. [2], s. 420, 4 drzeworyty St. O. Chrostowskiego, liczne ilustr. w tekście i na osobn. tabl. (w tym kolor.), opr. pł. wsp. z wykorzystaniem oryg.
Stan zabrudzenia papieru

Zobacz katalog

OSTOYA

205 Aukcja. Sztuka dawna, antyki, sztuka współczesna

04.09.2021

17:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 300 zł
Estymacja: 500 - 600 zł