284
Księga adresowa przemysłu, handlu i rzemiosła Zachodniej Polski

(Wielkopolski, Pomorza, Śląska i w. m. Gdańska)
Opracowane przy współudziale wszystkich Magistrów i Zarządów Gmin Zachodniej Polski. Nakładem Towarzystwa Akcyjnego Reklama Polska w Poznaniu, ok. 1925 r.

Zobacz katalog

Sopocki Dom Aukcyjny Galeria Gdańsk

Aukcja VARIA 43

18.09.2021

17:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 900 zł