Spis prac: 1. Porteurs de raisins, 2. Chevreuils (frontyspis), 3. Filles de Loth, 4. Garçonnet; Ilustracje na wkładce: 5. Paysan, 6. Moisson, 7. Colombophile, 8. Chèvre, 9. Château; Ilustracje w tekście: 10. Paysan à la charrue, 11. Culs-de-lampe: Treille, 12. Peuplier, 13. Charrue

Urodził się w chasydzkiej rodzinie w Pabianicach, jego dziadek był wielkim znawcą i nauczycielem Talmudu. W 1938 roku Krol wyjechał do Francji, gdzie spędził większość życia. Studiował w Institut Technique de Normandie. Po wybuchu wojny zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. W 1947 spotkał Józefa Hechta, polskiego grafika pochodzenia żydowskiego, który również mieszkał we Francji. Jego wczesne grafiki zdradzają znaczący wpływ nauk bardziej doświadczonego wówczas twórcy. Z biegiem lat zaczął tworzyć kompozycje cechujące się coraz większym rozmachem i indywidualną kreską, od lat 50. tworzył również przy użyciu techniki akwatinty.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

013
Abram KROL (1919 Pabianice – 2001 Paryż)

Książka "Portrait de Abram Krol" z 13 rycinami artysty, 1957

techniki wypukłe i wklęsłe/papier, 33 x 26 cm
pełny tytuł książki: "Portrait de Abram Krol par Maurice Toesca orné de gravures originales [d'Abram Krol], avant propos de Claude Roger-Marx", miejsce wydania: Paryż; wewnątrz 13 prac odbitych w technice wklęsłej i wypukłej, strony niezszyte

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Spis prac: 1. Porteurs de raisins, 2. Chevreuils (frontyspis), 3. Filles de Loth, 4. Garçonnet; Ilustracje na wkładce: 5. Paysan, 6. Moisson, 7. Colombophile, 8. Chèvre, 9. Château; Ilustracje w tekście: 10. Paysan à la charrue, 11. Culs-de-lampe: Treille, 12. Peuplier, 13. Charrue

Urodził się w chasydzkiej rodzinie w Pabianicach, jego dziadek był wielkim znawcą i nauczycielem Talmudu. W 1938 roku Krol wyjechał do Francji, gdzie spędził większość życia. Studiował w Institut Technique de Normandie. Po wybuchu wojny zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. W 1947 spotkał Józefa Hechta, polskiego grafika pochodzenia żydowskiego, który również mieszkał we Francji. Jego wczesne grafiki zdradzają znaczący wpływ nauk bardziej doświadczonego wówczas twórcy. Z biegiem lat zaczął tworzyć kompozycje cechujące się coraz większym rozmachem i indywidualną kreską, od lat 50. tworzył również przy użyciu techniki akwatinty.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.