Małgorzata Kitowska (1953-2012), historyk i krytyk sztuki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie kierowała Katedrą Historii Sztuki Współczesnej. Wybitna znawczyni twórczości Brunona Schulza i polskiego malarstwa po 1945 roku. Autorka licznych książek, artykułów, wstępów do katalogów, recenzji, wywiadów itp. Kuratorka wielu wystaw.

"Wyjątkowym zjawiskiem są księgi artystyczne, które Zbigniew Makowski zaczął tworzyć na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, jako pierwszy w Polsce (niedługo po powstaniu Libro illegibile Bruno Munariego, cyklu książek artystycznych o ręcznie zszywanych przez autora stronach), i to głównie im poświęcił się w ostatnich latach. Punktem wyjścia były dla niego istniejące już drukowane książki, które przetwarzał, nacinając, dziurawiąc, malując i zszywając ich strony. Zszywa też strony z małych kawałków papieru, wkleja collages, zwykle w postaci własnych rysunków, wierszy oraz innych inskrypcji. To osobliwe zbiory obrazów i refleksji, bogate w diagramy i odwzorowania, a przywodzące na myśl dawne inkunabuły i magiczne grimoire’y, "Klucze Salomonowe", traktaty - katalogi umownych znaków."
Krystyna Bartnik, Zbigniew Makowski, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 13-14

37
Zbigniew MAKOWSKI (1930 Warszawa - 2019 Warszawa)

KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA, X 1994

zawiera na 21 rozkładówkach rysunki datowane od 1981 do 2011
rysunki w technikach: akwarela, gwasz, tusz pióro, tusze barwne pędzel, szycie sznurkami
okładka z grubej tektury, 35 x 27 cm
napis na I s. okł.: grinder | zbigniew Makowski | X 1994
na II s. okł. wszyte płótno z tytułem, dedykacją i sygnaturą tuszem: Pas Transmisyjny | Transgalaktyczny | (Wille? | Vorstellung?) | dla | Małgorzaty | Kitowskiej. | serdecznie - | Zbigniew Makowski | VIII. 2011. | Warszawa

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Małgorzata Kitowska (1953-2012), historyk i krytyk sztuki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie kierowała Katedrą Historii Sztuki Współczesnej. Wybitna znawczyni twórczości Brunona Schulza i polskiego malarstwa po 1945 roku. Autorka licznych książek, artykułów, wstępów do katalogów, recenzji, wywiadów itp. Kuratorka wielu wystaw.

"Wyjątkowym zjawiskiem są księgi artystyczne, które Zbigniew Makowski zaczął tworzyć na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, jako pierwszy w Polsce (niedługo po powstaniu Libro illegibile Bruno Munariego, cyklu książek artystycznych o ręcznie zszywanych przez autora stronach), i to głównie im poświęcił się w ostatnich latach. Punktem wyjścia były dla niego istniejące już drukowane książki, które przetwarzał, nacinając, dziurawiąc, malując i zszywając ich strony. Zszywa też strony z małych kawałków papieru, wkleja collages, zwykle w postaci własnych rysunków, wierszy oraz innych inskrypcji. To osobliwe zbiory obrazów i refleksji, bogate w diagramy i odwzorowania, a przywodzące na myśl dawne inkunabuły i magiczne grimoire’y, "Klucze Salomonowe", traktaty - katalogi umownych znaków."
Krystyna Bartnik, Zbigniew Makowski, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 13-14