Literatura - Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających, t. 1-8, Warszawa 1990-1998, poz. 4043.
Portret w półpostaci lekko w lewo, z ręką wspartą na szabli, na tle nieba. Portret w ozdobnej ramie miedziorytowej z obiegającym ja napisem - "Bog mi powierzył honor Polaków, Bogu go oddam". Rama zwieńczona mitrą książęca, pod ramą herb Ciołek na tle gronostajowej draperii. Odbitka bez podpisów (avant la lettre). W pełnej wersji pod portretem umieszczono napis - "Xiążę Józef Poniatowski wódz naczelny Woyska Polskiego marszałek państwa francuskiego".
Rycina wykonana wg rys. Henri Bennera (1776-1818), płytę rytował Friedrich Theodor John (1769-1843) w Wiedniu na pocz. XIX w. (sygnatury artystów pod kompozycją). Pierwowzorem portretu był obraz Marcella Bacciarellego.
[oprac. Janusz Pawlak]

23
Henri BENNER (Mulhouse 1776 - Mulhouse 1818)

KSIĄŻĘ JÓZEF ANTONI PONIATOWSKI

Miedzioryt punktowy na papierze 38 x 27 cm (płyta), 47 x 35 cm (arkusz)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Literatura - Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających, t. 1-8, Warszawa 1990-1998, poz. 4043.
Portret w półpostaci lekko w lewo, z ręką wspartą na szabli, na tle nieba. Portret w ozdobnej ramie miedziorytowej z obiegającym ja napisem - "Bog mi powierzył honor Polaków, Bogu go oddam". Rama zwieńczona mitrą książęca, pod ramą herb Ciołek na tle gronostajowej draperii. Odbitka bez podpisów (avant la lettre). W pełnej wersji pod portretem umieszczono napis - "Xiążę Józef Poniatowski wódz naczelny Woyska Polskiego marszałek państwa francuskiego".
Rycina wykonana wg rys. Henri Bennera (1776-1818), płytę rytował Friedrich Theodor John (1769-1843) w Wiedniu na pocz. XIX w. (sygnatury artystów pod kompozycją). Pierwowzorem portretu był obraz Marcella Bacciarellego.
[oprac. Janusz Pawlak]