Malarz, rysownik, rzeźbiarz, poeta. Malarstwo studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1982 roku w pracowni malarstwa prof. Jerzego Kałuckiego. Po studiach pozostał na macierzystej uczelni jako wykładwca. W latach 198387 związany był z grupą Koło Klipsa, której był założycielem.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

42
Mariusz KRUK (ur. 1952)

Krzesła, 1998 r.

tusz/papier, 21 x 13,5 cm
sygnowany, datowany i dedykowany na odwrociu: 'Andzie Rottenberg | Kruk | Bédarieux, 9 XII 1998'

POCHODZENIE:
- dar od artysty, 1998

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarz, rysownik, rzeźbiarz, poeta. Malarstwo studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1982 roku w pracowni malarstwa prof. Jerzego Kałuckiego. Po studiach pozostał na macierzystej uczelni jako wykładwca. W latach 198387 związany był z grupą Koło Klipsa, której był założycielem.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.