OPINIE:
ekspertyza Marty Romanowskiej z 2020 roku

POCHODZENIE:
kolekcja Alfreda Lenicy

„To szkicowe studium pejzażu nawiązuje zarówno do prac artysty z czasów podróży europejskiej z 1890 roku – rysunki z Gniezna, Legnicy, Kruszwicy – czy jednego z pierwszych jego pasteli ‘Pejzażu z drezdeńskim mostem Augusta II z 1890 roku, a także pejzaży paryskich z roku 1893’.
Spoza dominującego dramatycznego, wyraźnego pierwszego planu z nawisem skalnym wyłania się odległy panoramiczny widok Krakowa. Pośrodku góruje Wawel, a poniżej połączone niemal wspólną horyzontalną linią kościoły: Skałki, św. Katarzyny, św. Andrzeja, św. Piotra i Pawła, Trynitarzy – Bonifratrów. Z lewej nad miasto, jak memento, nadlatują czarne ptaki...
Niezwykły ten rysunek stanowi kolejny po ‘Plantach z widokiem na Wawel’ dokument ponownego nawiązywania więzi z Miastem, pozostawionym przez cztery lata studiów paryskich. Ten trudny dla siebie moment adaptacji Wyspiański opisał w liście do Konstantego Laszczki, któremu oddał swoją paryską pracownię : ’21 stycznia 1895 r. (…) O moim przyjeździe do Paryża ani słychać być nie może, znikąd jeszcze żadnego grosza (…) tymczasem żyję bardzo prywatnie, oprócz Wujostwa ledwie się z kim widuję, robię sobie z Krakowa rodzaj ‘ville morte’ i o tyle mi się podoba (…)” (fragment ekspertyzy Marty Romanowskiej załączonej do oferowanego rysunku z 2020 roku).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.

25
Stanisław WYSPIAŃSKI (1869 Kraków - 1907 Kraków)

"Krzemionki", 1895

ołówek/papier, 21,5 x 34 cm
opisany i datowany p.d.: 'Krzemionki 21 Stycznia | 1895 r'
na odwrociu fragmentarycznie zachowany opis: 'Rysunek Stanisława Wysp(iańskiego)

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

23.09.2021

19:00

Sprzedane 28 000 zł (33 600 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 30 000 - 40 000 zł

OPINIE:
ekspertyza Marty Romanowskiej z 2020 roku

POCHODZENIE:
kolekcja Alfreda Lenicy

„To szkicowe studium pejzażu nawiązuje zarówno do prac artysty z czasów podróży europejskiej z 1890 roku – rysunki z Gniezna, Legnicy, Kruszwicy – czy jednego z pierwszych jego pasteli ‘Pejzażu z drezdeńskim mostem Augusta II z 1890 roku, a także pejzaży paryskich z roku 1893’.
Spoza dominującego dramatycznego, wyraźnego pierwszego planu z nawisem skalnym wyłania się odległy panoramiczny widok Krakowa. Pośrodku góruje Wawel, a poniżej połączone niemal wspólną horyzontalną linią kościoły: Skałki, św. Katarzyny, św. Andrzeja, św. Piotra i Pawła, Trynitarzy – Bonifratrów. Z lewej nad miasto, jak memento, nadlatują czarne ptaki...
Niezwykły ten rysunek stanowi kolejny po ‘Plantach z widokiem na Wawel’ dokument ponownego nawiązywania więzi z Miastem, pozostawionym przez cztery lata studiów paryskich. Ten trudny dla siebie moment adaptacji Wyspiański opisał w liście do Konstantego Laszczki, któremu oddał swoją paryską pracownię : ’21 stycznia 1895 r. (…) O moim przyjeździe do Paryża ani słychać być nie może, znikąd jeszcze żadnego grosza (…) tymczasem żyję bardzo prywatnie, oprócz Wujostwa ledwie się z kim widuję, robię sobie z Krakowa rodzaj ‘ville morte’ i o tyle mi się podoba (…)” (fragment ekspertyzy Marty Romanowskiej załączonej do oferowanego rysunku z 2020 roku).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.