Reprodukcja szkicu ołówkiem; Ilustracja z publikacji „Maurycy Gottlieb 1856-1879: 26 reprodukcji według obrazów mistrza”, wydanej w Wiedniu w 1923 roku, druk Chrystofa Reissera Synowie we Wiedniu
Rotograwiura numer 5

027
Maurycy GOTTLIEB (1856-1879)

Król Sobieski, szkic ołówkiem

Rotograwiura, papier; 14,5 x 19,5 (wymiar kompozycji);

Zobacz katalog

Galeria Vratislavia

Aukcja Dzieł Sztuki

21.10.2020

18:00

Sprzedane 100 zł (118 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 100 zł

Reprodukcja szkicu ołówkiem; Ilustracja z publikacji „Maurycy Gottlieb 1856-1879: 26 reprodukcji według obrazów mistrza”, wydanej w Wiedniu w 1923 roku, druk Chrystofa Reissera Synowie we Wiedniu
Rotograwiura numer 5