Student Wydziału Sztuk Pięknych Uniwesytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Ochrona Dóbr Kultury od 2019 roku. Otoczenie w postaci płodnego środowiska artystycznego stało się przyczynkiem do ożywionej twórczości malarskiej artysty. Inspiracje, które w swoich dziełach wykorzystuje malarz mają podłoże w dogłębnej analizie psychologicznej i zachowaniach które towarzyszą ludzkości od wieków, radościach, lękach, temperamentach etc. Autor w swoich pracach skupia się, przede wszystkim na tematyce związanej z duchowością człowieka. Kreowane postaci zdają się przeprowadzać „niemy dialog” z odbiorcą włączając go do rozgrywającej się na obrazie sceny. Mimo ponurej (w niektórych przypadkach) atmosfery panującej na płótnach autorstwa Mikołaja Korusa (np. Obraz pt. Twój ruch z 2021 roku), artysta stara się przekazać w sposób alegoryczny, symboliczny naturę zjawisk, które są nieodłącznym elementem ludzkiego życia (np. Alegoria ciszy, 2020; Zazdrość i Zdrada, 2021). Twierdzi on bowiem iż sztuka, którą tworzymy powinna skłaniać do głębokiej refleksji nad ludzkim jestestwem, moralnością oraz pobudzać w nas umiejętność docenienia życia, a także otaczającej nas rzeczywistości fizycznej i duchowej.

046
Mikołaj KORUS (ur. 1998)

Król czy błazen, 2023

akryl, płtno, 50 x 40 cm,
sygn. na odwrocie

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Student Wydziału Sztuk Pięknych Uniwesytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Ochrona Dóbr Kultury od 2019 roku. Otoczenie w postaci płodnego środowiska artystycznego stało się przyczynkiem do ożywionej twórczości malarskiej artysty. Inspiracje, które w swoich dziełach wykorzystuje malarz mają podłoże w dogłębnej analizie psychologicznej i zachowaniach które towarzyszą ludzkości od wieków, radościach, lękach, temperamentach etc. Autor w swoich pracach skupia się, przede wszystkim na tematyce związanej z duchowością człowieka. Kreowane postaci zdają się przeprowadzać „niemy dialog” z odbiorcą włączając go do rozgrywającej się na obrazie sceny. Mimo ponurej (w niektórych przypadkach) atmosfery panującej na płótnach autorstwa Mikołaja Korusa (np. Obraz pt. Twój ruch z 2021 roku), artysta stara się przekazać w sposób alegoryczny, symboliczny naturę zjawisk, które są nieodłącznym elementem ludzkiego życia (np. Alegoria ciszy, 2020; Zazdrość i Zdrada, 2021). Twierdzi on bowiem iż sztuka, którą tworzymy powinna skłaniać do głębokiej refleksji nad ludzkim jestestwem, moralnością oraz pobudzać w nas umiejętność docenienia życia, a także otaczającej nas rzeczywistości fizycznej i duchowej.