028
Krebs

Rzymianka z dzieckiem (I poł. XIX w.?)
sygn. p.d. Krebs
pastel, papier
51,5x39,5 cm

Zobacz katalog

RYNEK SZTUKI

218 Aukcja Dzieł Sztuki

12.06.2021

12:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 650 zł
Estymacja: 800 - 1 500 zł