Obraz wystawiany w krakowskim Salonie ZZPAP

Malarz, grafik, pedagog. Uczył się od roku 1923 w szkole Ludwiki Mehofferowej prowadzonej przez Zbigniewa Pronaszkę i Jerzego Fedkowicza. Następnie, w latach 1926-29, studiował w krakowskiej akademii pod kierunkiem Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, a zakończył naukę (w 1934) w paryskiej filii Akademii u Józefa Pankiewicza. Po powrocie do Krakowa zajął się działalnością pedagogiczną. Został wykładowcą w Wolnej Szkole Malarstwa, a następnie, od 1936, w prywatnej Szkole Malarstwa im. Aleksandra Gierymskiego w Katowicach, której był jednym z współzałożycieli. Był członkiem grupy Zwornik, z którą od roku 1931 wystawiał swoje prace. Pierwsze lata okupacji spędził we Lwowie i Krzemieńcu. Od 1943 zamieszkał w Krakowie. Po wojnie, aż do emerytury, wykładał w macierzystej uczelni. Pełnił także kilkakrotnie funkcję rektora Akademii. Rzepiński był kolorystą. Do początku lat czterdziestych malował pod wpływem kapistów, potem w swojej twórczości odwoływał się do postimpresjonizmu. Po wojnie w poszukiwaniu nowych rozwiązań formalnych budował powierzchnię obrazów zestawiając duże, płaskie plamy barwne.

005
Czesław RZEPIŃSKI (1905-1995)

KRAKOWSKIE PLANTY, 1946

Olej, płótno; 47 x 61 cm
Sygnowany l.d.: Rzepiński 1946
Na odwrocie stempel: Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków / salon obrazów, rzeźb i grafik / Kraków, Floriańska 26

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Obraz wystawiany w krakowskim Salonie ZZPAP

Malarz, grafik, pedagog. Uczył się od roku 1923 w szkole Ludwiki Mehofferowej prowadzonej przez Zbigniewa Pronaszkę i Jerzego Fedkowicza. Następnie, w latach 1926-29, studiował w krakowskiej akademii pod kierunkiem Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, a zakończył naukę (w 1934) w paryskiej filii Akademii u Józefa Pankiewicza. Po powrocie do Krakowa zajął się działalnością pedagogiczną. Został wykładowcą w Wolnej Szkole Malarstwa, a następnie, od 1936, w prywatnej Szkole Malarstwa im. Aleksandra Gierymskiego w Katowicach, której był jednym z współzałożycieli. Był członkiem grupy Zwornik, z którą od roku 1931 wystawiał swoje prace. Pierwsze lata okupacji spędził we Lwowie i Krzemieńcu. Od 1943 zamieszkał w Krakowie. Po wojnie, aż do emerytury, wykładał w macierzystej uczelni. Pełnił także kilkakrotnie funkcję rektora Akademii. Rzepiński był kolorystą. Do początku lat czterdziestych malował pod wpływem kapistów, potem w swojej twórczości odwoływał się do postimpresjonizmu. Po wojnie w poszukiwaniu nowych rozwiązań formalnych budował powierzchnię obrazów zestawiając duże, płaskie plamy barwne.