331
[KRAKÓW].

Cracovia. Minores Poloniae metroplis. Miedzioryt kolorowany 30,5x54,4 cm (Imago Pol. K103/1. Widok Krakowa od południa, z Kopca Krakusa, pochodzący z dzieła G.Brauna i F.Hogenberga "Civitates orbis terrarum", t.6, Kolonia 1617. Tytuł w kartuszu okuciowym pod górną ramką w centrum. W lewym dolnym narożniku objaśnienie 14 budynków, numeracja literowa. Na pierwszym planie dwóch szlachciców dyskutujących na trakcie pomiędzy wzgórzami. Widok z natury rysował I. van der Rye, oprac. J.Hoefnagel (sygn. pod legendą). Więcej o rycinie w: J.Banach I s.55-58 i J.Banach III 105. Wsp. rama drewniana, passe-partout. Stan dobry)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji