Maria Korsak, dzisiaj uchodzi za jedną z kluczowych przedstawicielek malarstwa nieprofesjonalnego, zwanego także naiwnym. Malarka dzieciństwo spędziła w rodzinnym gospodarstwie na Wileńszczyźnie. Od wczesnych lat dziecięcych zajmowała się tkactwem, głównie tworzeniem kilimów, co pozostaje widoczne również w jej późniejszych malarskich kompozycjach. W II poł. lat 50. przeprowadza się do Warszawy, decydując się na repatriacje. Wizyta w Moskwie w tymże roku w celu dopełnienia formalności i zetknięcie się z bogatą kolekcją sztuki Galerii Trietiakowskiej zainspirowały ją do podjęcia pierwszych malarskich prób. Maria Korsak w wieku 50 lat, bez profesjonalnego wykształcenia wykonywała swoje pierwsze prace będące reprodukcjami znanych dzieł. W późniejszym okresie zajmowała się także dekorowaniem przedmiotów codziennego użytku, co przyczynia się do zwiększenia popytu na jej prace i ich prezentację w tak ważnych instytucjach jak Museum of Modern Art. w Miami.Artystka wypracowała swój charakterystyczny styl, w którym wiodące motywy pochodziły z dziecięcych wspomnień artystki, a także z otaczającej ją rzeczywistości, którą obserwowała z niezwykłą wrażliwością i wnikliwością.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

8703
Maria KORSAK (1907 - 2002)

Krajobraz z dwoma domami

olej/płótno, 60 x 80 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: 'M. Korsak'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Maria Korsak, dzisiaj uchodzi za jedną z kluczowych przedstawicielek malarstwa nieprofesjonalnego, zwanego także naiwnym. Malarka dzieciństwo spędziła w rodzinnym gospodarstwie na Wileńszczyźnie. Od wczesnych lat dziecięcych zajmowała się tkactwem, głównie tworzeniem kilimów, co pozostaje widoczne również w jej późniejszych malarskich kompozycjach. W II poł. lat 50. przeprowadza się do Warszawy, decydując się na repatriacje. Wizyta w Moskwie w tymże roku w celu dopełnienia formalności i zetknięcie się z bogatą kolekcją sztuki Galerii Trietiakowskiej zainspirowały ją do podjęcia pierwszych malarskich prób. Maria Korsak w wieku 50 lat, bez profesjonalnego wykształcenia wykonywała swoje pierwsze prace będące reprodukcjami znanych dzieł. W późniejszym okresie zajmowała się także dekorowaniem przedmiotów codziennego użytku, co przyczynia się do zwiększenia popytu na jej prace i ich prezentację w tak ważnych instytucjach jak Museum of Modern Art. w Miami.Artystka wypracowała swój charakterystyczny styl, w którym wiodące motywy pochodziły z dziecięcych wspomnień artystki, a także z otaczającej ją rzeczywistości, którą obserwowała z niezwykłą wrażliwością i wnikliwością.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.