Do obrazu dołączona ekspertyza Adama Konopackiego z 2003 roku.

Krajobraz z Czarnolasu powstał podczas letniego pobytu Władysława Ślewińskiego w majątku Czarnylas u przyjaciela Stanisława Zawadzkiego i jest jednym z pierwszych obrazów namalowanych przez artystę podczas jego pobytu w Polsce w latach 1905-1910. Znany był dotąd tylko z opublikowanych przed wojną reprodukcji, a miejsce jego przechowywania nie było wiadome. Stąd błąd dotyczący wymiarów płótna i opisu sygnatury, powtarzający się w opracowaniach oeuvre artysty; błąd wynikły z identyfikacji obrazu jako Pejzażu wzmiankowanego w „Biuletynie Domu Sztuki“ (R.I, 1921/1922, nr 11, s. 94, nr kat. 195 b).

Obraz opisywany lub reprodukowany w:
– A. Potocki, Władysław Ślewiński, „Sztuki Piękne“, R. I, 1924-1925, il. na s. 409 (jako Pejzaż, 1909);
– T. Czyżewski, Władysław Ślewiński, Warszawa 1928, il. (jako Krajobraz z Czarnolasu);
– Władysław Ślewiński 1854-1918 (kat. wystawy monograficznej, opr. Wł. Jaworska), Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1983, s. 100 nr kat. 158, il. 137;
– Wł. Jaworska, Władysław Ślewiński, Warszawa 1991, s. 68, 201, il. 48, s. 70.

25
Władysław ŚLEWIŃSKI (1854-1918)

KRAJOBRAZ Z CZARNOLASU, ok. 1905

olej, płótno
50,3 x 59 cm
na odwrocie, na tzw. plecach, po lewej nalepka (druk): WŁADYSŁAW ŚLEWIŃSKI | ze spuścizny | POŚMIERTNEJ niżej podpis żony Eugenii Szewcow;
poniżej p.d. fragment nalepki (druk, kredka): ...TEL DES VENTES) | CHMIELNA 5 | ... No K... | 2127[.].
ponadto na górnej listwie ramy nalepka aukcyjna Agra-Art z 2000 roku

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Do obrazu dołączona ekspertyza Adama Konopackiego z 2003 roku.

Krajobraz z Czarnolasu powstał podczas letniego pobytu Władysława Ślewińskiego w majątku Czarnylas u przyjaciela Stanisława Zawadzkiego i jest jednym z pierwszych obrazów namalowanych przez artystę podczas jego pobytu w Polsce w latach 1905-1910. Znany był dotąd tylko z opublikowanych przed wojną reprodukcji, a miejsce jego przechowywania nie było wiadome. Stąd błąd dotyczący wymiarów płótna i opisu sygnatury, powtarzający się w opracowaniach oeuvre artysty; błąd wynikły z identyfikacji obrazu jako Pejzażu wzmiankowanego w „Biuletynie Domu Sztuki“ (R.I, 1921/1922, nr 11, s. 94, nr kat. 195 b).

Obraz opisywany lub reprodukowany w:
– A. Potocki, Władysław Ślewiński, „Sztuki Piękne“, R. I, 1924-1925, il. na s. 409 (jako Pejzaż, 1909);
– T. Czyżewski, Władysław Ślewiński, Warszawa 1928, il. (jako Krajobraz z Czarnolasu);
– Władysław Ślewiński 1854-1918 (kat. wystawy monograficznej, opr. Wł. Jaworska), Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1983, s. 100 nr kat. 158, il. 137;
– Wł. Jaworska, Władysław Ślewiński, Warszawa 1991, s. 68, 201, il. 48, s. 70.