Prezentowany "Krajobraz", jak zaświadcza sygnatura umieszczona przez artystę na głazie znajdującym się w prawym dolnym rogu kompozycji, został ukończony w 1839 roku. Antoni Lange miał wtedy 65 lat i uchodził za jednego z najważniejszych artystów Lwowa. Mimo podeszłego wieku intensywnie uczestniczył w lokalnym życiu artystycznym. W 1837 pokazał w stolicy Galicji osiem swoich płócien, w 1842 w altanie ogrodu Helda zaprezentował nieznaną dziś kompozycję; w tym samym roku w teatrze miejskim można było oglądać tajemnicze, przygotowane przez malarza "przedstawienie optyczno-mechaniczne" ukazujące ruchome orientalne widoki Grecji, Szwajcarii i Turcji. Na pośmiertnej wystawie Langego we Lwowie w 1847 roku pokazano 27 obrazów z późnego okresu jego twórczości. Prace artysty były w połowie XIX wieku poszukiwane zarówno w Polsce, jak i za granicą: w Niemczech i Austrii polowali na nie specjalni kunsthandlerzy.

Antoni Lange urodził się około 1774 roku w Wiedniu w rodzinie aktora teatru dworskiego - Maxa Lange. Studiował w rodzinnym mieście u słynnego, niewiele od Langego starszego pejzażysty Lorenza Adolfa Schönbergera (1768-1846). W roku 1810, mimo niesprzyjającego wojennego czasu artysta zamieszkał we Lwowie, być może sprowadzony tam przez hrabiego Skarbka. Pracował początkowo jako dekorator w teatrze Jana Napomucena Kamińskiego. Artysta współpracował też z miejskim ratuszem, tworząc dekoracje okolicznościowe i oprawy oficjalnych wizyt. Głownym przedmiotem jego artystycznego zainteresowania był jednak pejzaż. Jest uznawany za jednego z najciekawszych polskich pejzazystów I połowy XIX wieku.

45
Antoni LANGE (Wiedeń 1774 - Lwów 1842)

Krajobraz wiosenny z jeziorem, 1839 r.

olej/płótno, 85,5 x 113 cm
sygnowany i datowany p.d.: `A. Lange | 1839`

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Prezentowany "Krajobraz", jak zaświadcza sygnatura umieszczona przez artystę na głazie znajdującym się w prawym dolnym rogu kompozycji, został ukończony w 1839 roku. Antoni Lange miał wtedy 65 lat i uchodził za jednego z najważniejszych artystów Lwowa. Mimo podeszłego wieku intensywnie uczestniczył w lokalnym życiu artystycznym. W 1837 pokazał w stolicy Galicji osiem swoich płócien, w 1842 w altanie ogrodu Helda zaprezentował nieznaną dziś kompozycję; w tym samym roku w teatrze miejskim można było oglądać tajemnicze, przygotowane przez malarza "przedstawienie optyczno-mechaniczne" ukazujące ruchome orientalne widoki Grecji, Szwajcarii i Turcji. Na pośmiertnej wystawie Langego we Lwowie w 1847 roku pokazano 27 obrazów z późnego okresu jego twórczości. Prace artysty były w połowie XIX wieku poszukiwane zarówno w Polsce, jak i za granicą: w Niemczech i Austrii polowali na nie specjalni kunsthandlerzy.

Antoni Lange urodził się około 1774 roku w Wiedniu w rodzinie aktora teatru dworskiego - Maxa Lange. Studiował w rodzinnym mieście u słynnego, niewiele od Langego starszego pejzażysty Lorenza Adolfa Schönbergera (1768-1846). W roku 1810, mimo niesprzyjającego wojennego czasu artysta zamieszkał we Lwowie, być może sprowadzony tam przez hrabiego Skarbka. Pracował początkowo jako dekorator w teatrze Jana Napomucena Kamińskiego. Artysta współpracował też z miejskim ratuszem, tworząc dekoracje okolicznościowe i oprawy oficjalnych wizyt. Głownym przedmiotem jego artystycznego zainteresowania był jednak pejzaż. Jest uznawany za jednego z najciekawszych polskich pejzazystów I połowy XIX wieku.