Obraz pierwotnie określany był tytułem Krzyże na pustkowiu. Reprodukowany w krakowskim czasopiśmie „Życie“ w roku 1897 (30. października), jako ilustracja do wiersza młodopolskiego poety, Stanisława Wyrzykowskiego Opuszczony cmentarz.

Obraz reprodukowany i opisany:
– „Życie“, R. I, 1897, nr 5, z dn. 30 X, il. na s. 3 [tu p.t: Krzyże na pustkowiu];
– T. Dobrowolski, Nowoczesne Malarstwo Polskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Kraków 1960, tom II, s. 393 [tu p.t. Krzyże na pustkowiu];
– T. Dobrowolski, Sztuka Młodej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN 1963, s. 302, il. 218 na s. 299 [tu p.t. Krzyże na pustkowiu];
– [katalog] Jan Stanisławski, Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wielkopolskim, lipiec-sierpień 1980, s. nlb., nr kat. 15, il. [Krajobraz o zmierzchu];
– S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Jan Stanisławski i jego uczniowie, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2004, s. 15 [wzmiankowany jako: Krzyże na pustkowiu], il. na s. 66;
– [D. Suchocka] Malarstwo Polskie 1766-1945, Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 2005, s. 221, nr kat. 1293, il. [depozyt];
– P. Kopszak, Jan Stanisławski, Wydawnictwo Edipresse, Warszawa 2007, il. na ss. 28-29;
– D. Horzela, U. Kozakowska-Zaucha, P. Krasny, A. Krypczyk, M. Walczak, A. Górska, 1000 arcydzieł malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2008, s. 328, il.;
– Wielka encyklopedia malarstwa polskiego, [słowo wstępne J.K. Ostrowski], Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2011, s. 605, il.;
– Słownik kultury polskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2012, s. 297, il.;
– R. J. Kluszczyński, Od Michałowskiego do Fangora, Wydawnictwo WBC Ryszard J. Kluszczyński,
Kraków 2016, s. 272, il.;
– R. J. Kluszczyński, Od Chełmońskiego do Kantora. Mistrzowie malarstwa polskiego, Wydawnictwo WBC Ryszard J. Kluszczyński, Kraków 2019, il. na s. 162.

10
Jan STANISŁAWSKI (1860-1907)

KRAJOBRAZ O ZMIERZCHU, przed/lub 1897

tytuł wcześniejszy: Krzyże na pustkowiu
olej, płótno
40,4 x 60,4 cm
sygn. l.d.: JAN STANISŁAWSKI
– na odwrocie, na górnej listwie krosna z lewej nalepka inwentarzowa z Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu z roku 1932; następnie nieczytelny napis niebieską kredką, i nieczytelna nalepka;
– z prawej strony nr inwentarzowy Muzeum Narodowewego w Poznaniu (rkps) wraz z pieczęcią i podpisem kustosza (flamaster): MNP | Mp 462;
– na lewej listwie krosna fragment nalepki wystawy w Muzeum Wielkopolskim (druk, tusz): MALARSTWO POLSKIE XIX WIEKU | Wystawa w Muzeum Wielkopolskiem r. 1932 | [...]wski Jan;
– na dolnej listwie krosna dwie nalepki Muzeum Narodowego w Poznaniu z numerami inwentarzowymi oraz pieczęciami i podpisami Głównego Inwentaryzatora Zofii Fidelus (druk, flamaster): MUZEUM NARODOWE | W POZNANIU | Inw. Mp nr 462; MUZEUM NARODOWE | W POZNANIU | Inw. Dp nr 1629

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Obraz pierwotnie określany był tytułem Krzyże na pustkowiu. Reprodukowany w krakowskim czasopiśmie „Życie“ w roku 1897 (30. października), jako ilustracja do wiersza młodopolskiego poety, Stanisława Wyrzykowskiego Opuszczony cmentarz.

Obraz reprodukowany i opisany:
– „Życie“, R. I, 1897, nr 5, z dn. 30 X, il. na s. 3 [tu p.t: Krzyże na pustkowiu];
– T. Dobrowolski, Nowoczesne Malarstwo Polskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Kraków 1960, tom II, s. 393 [tu p.t. Krzyże na pustkowiu];
– T. Dobrowolski, Sztuka Młodej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN 1963, s. 302, il. 218 na s. 299 [tu p.t. Krzyże na pustkowiu];
– [katalog] Jan Stanisławski, Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wielkopolskim, lipiec-sierpień 1980, s. nlb., nr kat. 15, il. [Krajobraz o zmierzchu];
– S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Jan Stanisławski i jego uczniowie, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2004, s. 15 [wzmiankowany jako: Krzyże na pustkowiu], il. na s. 66;
– [D. Suchocka] Malarstwo Polskie 1766-1945, Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 2005, s. 221, nr kat. 1293, il. [depozyt];
– P. Kopszak, Jan Stanisławski, Wydawnictwo Edipresse, Warszawa 2007, il. na ss. 28-29;
– D. Horzela, U. Kozakowska-Zaucha, P. Krasny, A. Krypczyk, M. Walczak, A. Górska, 1000 arcydzieł malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2008, s. 328, il.;
– Wielka encyklopedia malarstwa polskiego, [słowo wstępne J.K. Ostrowski], Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2011, s. 605, il.;
– Słownik kultury polskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2012, s. 297, il.;
– R. J. Kluszczyński, Od Michałowskiego do Fangora, Wydawnictwo WBC Ryszard J. Kluszczyński,
Kraków 2016, s. 272, il.;
– R. J. Kluszczyński, Od Chełmońskiego do Kantora. Mistrzowie malarstwa polskiego, Wydawnictwo WBC Ryszard J. Kluszczyński, Kraków 2019, il. na s. 162.