PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

124
Maria TARNAWSKA-WÓJTOWICZ (1921 - 2004)

Koty w ogrodzie

olej/tektura, 24 x 36 cm
sygnowany i datowany śr.d.: 'M.T.WOJTOWICZ-75'
opisany na odwrociu: 'autor: Maria Tarnawska Wójtowicz | tytuł: "Koty w ogrodzie" | rok powst.: 1975 | technika: olej | wymiary 35,5 cm x 23 cm' na odworciu naklejka z biogramem artystki w języku niemieckim, stempel wywozowy, naklejka z numerem: 'D1 868/76 | SBBB' oraz naklejka z Keller Galerie w Kolonii

POCHODZENIE:
- Keller Galerie, Kolonia - kolekcja prywatna, Polska

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.