Owalny, z gładkim lustrem, z bokami ażurowymi, uformowanymi z przeplatających się taśm tworzących skośną kratkę, z obrzeżem perełkowanym. Napis punktowany z datą 1810
Znak ryby wg B.Tuchołki -Włodarskiej należał do złotnika Gottlieba Deinleina starszego cechu gdańskiego w 1780 i 1784 roku ( zob. B.T-W, Złotnictwo od XIV do XX w. ,Gdańsk 2005, poz. II.7)
Złotnikiem, który wybił swoją cechę na znaku już istniejącym był prawdopodobnie Carl Ludwig Brandt (czynny 1753-1804).

716
Koszyczek - paterka

srebro cechowane (znak miejski, złotnik nieczytelny - nałożone na siebie dwie cechy , znak starszego cechu - ryba); 2 x 19 x 13,7 cm; waga 92 g.
Gdańsk, 1780 - 1784.

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 5 000 zł
Estymacja: 6 000 - 8 000 zł

Owalny, z gładkim lustrem, z bokami ażurowymi, uformowanymi z przeplatających się taśm tworzących skośną kratkę, z obrzeżem perełkowanym. Napis punktowany z datą 1810
Znak ryby wg B.Tuchołki -Włodarskiej należał do złotnika Gottlieba Deinleina starszego cechu gdańskiego w 1780 i 1784 roku ( zob. B.T-W, Złotnictwo od XIV do XX w. ,Gdańsk 2005, poz. II.7)
Złotnikiem, który wybił swoją cechę na znaku już istniejącym był prawdopodobnie Carl Ludwig Brandt (czynny 1753-1804).