398
[KOSODRZEWINA].

Zbiór różnych tekstów z lat 1920-tych i 1930-tych dotyczących ratowania zagrożonej wyniszczeniem kosodrzewiny w Karpatach Wsch. (Zbiór zaw. m.in.: projekt listu do niewymienionego z nazwiska posła na sejm, list otwarty Pol. Tow. Przyrodników we Lwowie do min. rolnictwa, dwa artykuły prasowe, cztery fotografie, mapkę okolic Worochty, kopię listu do W.Szafera w sprawie wycinki limb w Gorganach, zaproszenie na posiedzenie Oddz. Stanisławowskiego Pol. Tow. Tatrz. Zbiór zaw. łącznie 30 różnych obiektów (maszynopisy
niektóre w wielu egz., zdjęcia, wycinki) oraz kilkanaście kart z odręcznymi zapiskami. Całość w papierowej teczce z napisem "Batalja o kosówkę". Zespół był własnością prof. Tadeusza Wilczyńskiego, wówczas kierownika stacji doświadczalnej na Zaroślaku)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji