Dariusz Kaca (ur. 1960)
obecnie pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego oraz kierownika Pracowni Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej na Wydziale Sztuki w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się grafiką, książką artystyczną, rysunkiem i malarstwem. Prezentował prace na 39 wystawach indywidualnych oraz ponad 300 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Wielokrotnie nagradzany za twórczość w dziedzinie grafiki i książki artystycznej na międzynarodowych oraz ogólnopolskich konkursach.

019
Dariusz KACA (ur. 1960)

Kosmiczna…, 2020

linoryt, 62,5 x 60 cm

Zobacz katalog

Fundacja Dom Autysty

5 Aukcja dla Domu

05.12.2020

16:00

Cena wywoławcza: 200 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Dariusz Kaca (ur. 1960)
obecnie pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego oraz kierownika Pracowni Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej na Wydziale Sztuki w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się grafiką, książką artystyczną, rysunkiem i malarstwem. Prezentował prace na 39 wystawach indywidualnych oraz ponad 300 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Wielokrotnie nagradzany za twórczość w dziedzinie grafiki i książki artystycznej na międzynarodowych oraz ogólnopolskich konkursach.