126
Wawrzyniec CHOREMBALSKI (1888 Zawichost - 1965 Warszawa)

Kościoły Nowego Miasta w Warszawie

olej, karton naklejony na tekturę; 25,5 x 33 cm;
sygn. p. d.: W. Chorembalski

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 2 300 zł
Estymacja: 2 500 - 2 800 zł