Obraz przedstawia stary, szesnastowieczny kościół św. Andrzeja Apostoła w Osieku k. Oświęcimia. Był to jeden z ulubionych motywów malarskich, powtarzanych przez Fałata kilkakrotnie.

Artysta - począwszy od lat 90. XIX w. - często bywał w Osieku, serdecznie goszczony przez Oskara i Gabrielę Rudzińskich. Malował tu liczne pejzaże - polskie laguny osieckich stawów ... stary drewniany kościołek na wzgórzu ... rybitwy przy spuszczaniu wody z Bonara ... brzozę nad kanałem ... i wijącą się wśród śniegów rzekę.
Było to miejsce i pejzaż szczególnie przezeń ulubione, miejsce, które miało figurować obok Nieświeża, innej ukochanej krainy artysty.

9
Julian FAŁAT (1853 Tuligłowy k. Przemyśla - 1929 Bystra k. Bielska Białej)

KOŚCIÓŁ W OSIEKU, 1910

akwarela, papier
42,1 x 77 cm (w świetle passe-partout)
sygn. l.d.: Fałat | Osiek 1910

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Obraz przedstawia stary, szesnastowieczny kościół św. Andrzeja Apostoła w Osieku k. Oświęcimia. Był to jeden z ulubionych motywów malarskich, powtarzanych przez Fałata kilkakrotnie.

Artysta - począwszy od lat 90. XIX w. - często bywał w Osieku, serdecznie goszczony przez Oskara i Gabrielę Rudzińskich. Malował tu liczne pejzaże - polskie laguny osieckich stawów ... stary drewniany kościołek na wzgórzu ... rybitwy przy spuszczaniu wody z Bonara ... brzozę nad kanałem ... i wijącą się wśród śniegów rzekę.
Było to miejsce i pejzaż szczególnie przezeń ulubione, miejsce, które miało figurować obok Nieświeża, innej ukochanej krainy artysty.