Studia malarskie podjął w1920 roku w Krakowie u Pieńkowskiego i Weissa. W 1933 r. zamieszkał w Bielsku , gdzie uczył w gimnazjum. Po wojnie podejmuje pracę w Szkole Przemysłowej, aktywnie włącza się także w nurt odbudowy sztuki, organizując Związek Polskich Artystów Plastyków, zostaje też pierwszym prezesem tegoż stowarzyszenia. W 1950 r. przeprowadza się do Krakowa, w którym zafascynowany zabytkową architekturą, tworzy cały cykl rysunków i obrazów olejnych wystawionych na indywidualnej wystawie w końcu lat 60-tych.

22
Jan CHWIERUT (1901 - 1973)

KOŚCIÓŁ ŚW. ANDRZEJA W KRAKOWIE

Akwarela, papier; 25 x 18 cm (w świetle p-p)
Sygnowany l.d.: JChw..


*opłata droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studia malarskie podjął w1920 roku w Krakowie u Pieńkowskiego i Weissa. W 1933 r. zamieszkał w Bielsku , gdzie uczył w gimnazjum. Po wojnie podejmuje pracę w Szkole Przemysłowej, aktywnie włącza się także w nurt odbudowy sztuki, organizując Związek Polskich Artystów Plastyków, zostaje też pierwszym prezesem tegoż stowarzyszenia. W 1950 r. przeprowadza się do Krakowa, w którym zafascynowany zabytkową architekturą, tworzy cały cykl rysunków i obrazów olejnych wystawionych na indywidualnej wystawie w końcu lat 60-tych.