A Bochnak (1899-1974) prof. UJ, historyk sztuki, muzeolog; w l. 1953-57 kier. Zakł. Historii Sztuki, w l. 1960-69 dyr. Inst. Historii Sztuki, w l. 1956-59 prorektor UJ, w l. 1957-63 dyr. Muzeum Narod. w Krakowie, członek PAU, wybitny znawca gotyku, autor licznych prac naukowych z zakresu historii sztuki i rzemiosła artystycznego w Polsce)

160
Adam BOCHNAK

Kościół parafialny w Zatorze. [l. 1930-te].

Fotografia form. 8,9x 13,8 cm naklejona na podkład form. 16x24,5 cm (Przedstawia XIV-wieczny kościół farny pw. św. Jerzego i św. Wojciecha w Zatorze, jedyny zabytek gotyku na Ziemi Wadowickiej. Zdjęcie dokumentuje wspaniałą ceglano-kamienną fasadę zachodnią kościoła zwieńczoną schodkowatym szczytem, oraz wieżę kościelną. Fotografia pochodzi najpewniej z prywatnych zbiorów dokumentacyjnych A.Bochnaka. Obok zdjęcia napis atramentem ręką A.Bochnaka: "[Nr] 46. Kościół paraf. w Zatorze. Fasada.
Ostatnie piętro wieży wraz z hełmem nowe. Fot. ABochnak". Stan bardzo dobry

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

A Bochnak (1899-1974) prof. UJ, historyk sztuki, muzeolog; w l. 1953-57 kier. Zakł. Historii Sztuki, w l. 1960-69 dyr. Inst. Historii Sztuki, w l. 1956-59 prorektor UJ, w l. 1957-63 dyr. Muzeum Narod. w Krakowie, członek PAU, wybitny znawca gotyku, autor licznych prac naukowych z zakresu historii sztuki i rzemiosła artystycznego w Polsce)