POCHODZENIE:
zakup bezpośrednio od artysty

Absolwent Liceum Plastycznego w Bielsku – Białej. Obecnie student III roku malarstwa na katowickiej ASP w pracowni prof. Andrzeja Tobisa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

22
Krzysztof PIĘTKA (ur. 1990, Oświęcim)

"Kość", 2017

olej/płótno, 110 x 110 cm
sygnowany, datowany i opisany na blejtramie: 'KRZYSZTOF PIĘTKA | "KOŚĆ" | OLEJ NA PŁÓTNIE | 2017 | 110 x 110 cm'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Sprzedane 8 000 zł (10 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 5 500 - 8 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
zakup bezpośrednio od artysty

Absolwent Liceum Plastycznego w Bielsku – Białej. Obecnie student III roku malarstwa na katowickiej ASP w pracowni prof. Andrzeja Tobisa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.