Wybitny polski malarz należący do pokolenia związanego ideowo z romantyzmem epoki popowstaniowej. Urodzony i wykształcony na Litwie, brał udział w powstaniu styczniowym, co przypłacił zsyłką za Ural, gdzie przebywał do 1869. Po powrocie do kraju kształcił się w Klasie Rysunkowej i w prywatnej pracowni Gersona, którego twórczości i patriotycznemu zaangażowaniu wiele zawdzięczał. W latach 1873-75 studia uzupełniał w akademii monachijskiej. Od 1876 do 1878 mieszkał i pracował we Francji, gdzie w 1877 wystawiał na Salonie. Od 1878 przebywał na stałe w Warszawie. Był artystą niezwykle popularnym i lubianym. Ceniono poetycki nastrój jego kompozycji, a także ich biegłość techniczną. Malował obrazy historyczne, sięgał do legend litewskich, podejmował tematy rodzajowe i religijne.

37
Kazimierz ALCHIMOWICZ (1840-1916)

Koronacja. Studium

gwasz, sepia, tektura, 24 x 35,7 cm,
niesygnowany, p.d. napis atramentem: Oryginalny szkic K. Alchimowicza / Fr. Czosnowski (?) / prezes Tow.
Na odwrocie drukowana nalepka oznaczona numerem 896, z tekstem atramentem: Autor Alchimowicz Kazimierz / Mk 7.000 / Studjum / Rodzaj dzieła rys. / Własność Tow. Art. / data nadesłania 5/18/1918.
Nalepka z orzeczeniem dr. Kazimierza Buczkowskiego z 12 października 1957.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Wybitny polski malarz należący do pokolenia związanego ideowo z romantyzmem epoki popowstaniowej. Urodzony i wykształcony na Litwie, brał udział w powstaniu styczniowym, co przypłacił zsyłką za Ural, gdzie przebywał do 1869. Po powrocie do kraju kształcił się w Klasie Rysunkowej i w prywatnej pracowni Gersona, którego twórczości i patriotycznemu zaangażowaniu wiele zawdzięczał. W latach 1873-75 studia uzupełniał w akademii monachijskiej. Od 1876 do 1878 mieszkał i pracował we Francji, gdzie w 1877 wystawiał na Salonie. Od 1878 przebywał na stałe w Warszawie. Był artystą niezwykle popularnym i lubianym. Ceniono poetycki nastrój jego kompozycji, a także ich biegłość techniczną. Malował obrazy historyczne, sięgał do legend litewskich, podejmował tematy rodzajowe i religijne.