OPINIE:
- świadectwo badania z Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie

LITERATURA:
- porównaj: Marianna Brzuskiewicz, Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Arkady 1994, s.52

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

7429
Jan Filip HOLZHAEUSSER (1741 Saksonia, prawdopodobnie Weissenfels - 1792 Warszawa)

Kopia pierwotna Orderu Virtuti Militari króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, XIX/XX w.

warsztatowa/srebro, 43 x 34 mm
waga: 22,5 g
Kopia pierwotna (pierwszej) wersji Orderu Virtuti Militari zaprojektowanej przez medaliera Jana Filipa Holzhaeussera. Medal owalny (Medalion), na awersie którego widnieje cyfra królewska "SAR" (Stanislaus Augustus Rex) pod zamkniętą koroną, u dołu dwie splecione gałązki palmowe przewiązane kokardą. Na rewersie napis majuskułą: " VIRTUTI / MILITARI" (z łac. " Męstwu wojskowemu"), poniżej znajdują się skrzyżowane gałązki palmowe przewiązane kokardą. Noszony był na wstążce Orderu Św. Stanisława. Order Wojenny Virtuti Militari jest najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym. Nadawano go za wybitne zasługi bojowe. Virtuti Militari jest także najstarszym orderem wojskowym na świecie, nadawanym po dziś dzień. Dewiza orderu brzmi: "Honor i Ojczyzna". Order ustanowiony został przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 dla uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami w wojnie polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej i w obronie Konstytucji trzeciego maja. Bezpośrednim inicjatorem powstania orderu był książę Józef Poniatowski, który dowodził siłami królewskimi pod Zieleńcami. Po zwycięstwie poprosił on swojego wuja Stanisława Augusta o specjalne odznaczenie dla żołnierzy. Pierwsze ordery nadano wraz z ustanowieniem odznaczenia, 22 czerwca. Wręczono je 25 czerwca w Ostrogu nad Horyniem na Wołyniu, w miejscu stacjonowania polskich oddziałów. Wśród pierwszych 15 odznaczonych byli generałowie: ks. Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Michał Wielhorski, Stanisław Mokronowski, ks. Eustachy Sanguszko i Józef Zajączek, a prócz nich dwóch pułkowników, jeden podpułkownik, dwóch majorów, dwóch poruczników oraz jeden szef szwadronu. Kilka miesięcy po zielenieckim zwycięstwie, po powrocie ks. Poniatowskiego do Warszawy, ustanowiono statut orderu, wprowadzając rozdział na pięć klas: Krzyż Wielki z Gwiazdą, Krzyż Komandorski, Krzyż Kawalerski, Medal Złoty, Medal Srebrny. Nad przyznawaniem odznaczeń miała czuwać Kapituła, do której weszliby wszyscy odznaczeni 25 czerwca. W XIX wieku order był nadawany w okresie Księstwa Warszawskiego. Po utworzeniu Królestwa Kongresowego order, zachowując swój statut, otrzymał nazwę Order Wojskowy Polski. Po odzyskaniu niepodległości Sejm Ustawodawczy na mocy ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku wskrzesił order, pod nazwą Orderu Wojskowego Virtuti Militari. Obecnie order może być nadawany podczas wojny lub 5 lat po jej zakończeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Nasz medal został odbity w XIX lub XX wieku z oryginalnej matrycy znajdującej w Mennicy Warszawskiej. Kopie medalu wykonywała Mennica z oryginalnych stempli do lat 50 XX wieku. Stempel oryginalny znajdował się w Petersburgu w latach 1868-1927. Replika pierwszej wersji Orderu Virtuti Militari znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Herbarz polski. Pieczęcie, medale, medaliony, broń - aukcja online

16.11.2020

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 12 000 - 16 000 złOPINIE:
- świadectwo badania z Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie

LITERATURA:
- porównaj: Marianna Brzuskiewicz, Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Arkady 1994, s.52

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.