155
KONTRAKT ŚLUBNY, Szumlańszczyna, 27.01.1778

Zawarty między Michałem i Barbarą z Falęckich Deszertami, stolnikostwem nowogrodzkim, rodzicami Salomei a Dominicjuszem z Wybranowa Wybranowskim, starostą bareckim
Rękopis, s.4 (1 arkusz), 39 cm, podpisy i pieczęcie lakowe

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji