168
KONTRAKT DZIERŻAWY WSI, Lgota, 22.12.1805

Miedzy Antonim Bonifacym Wybranowskim, właścicielem wsi Lgota, a małżonkami Elżbietą z Rauszerów i Józefem Dorautami. Wybranowski oddaje w dzierżawę trzyletnią wieś Lgota za 12000 złotych polskich
Rękopis, 4 s. (1 arkusz), 38 cm, pieczęcie lakowe

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji