PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

215
Zbigniew GOSTOMSKI (Bydgoszcz, 1932-2017, Warszawa)

Konstrukcja, 2001

technika własna/płótno, 150 x 200 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ZBIGNIEW | GOSTOMSKI | 2001 | 150 X 200 cm | Z. Gostomski'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Instalacje - Environment - Nowe Media

03.12.2020

20:00

Sprzedane 75 000 zł (92 250 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 95 000 - 150 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.