Urodzony w 1961 roku. Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom w 1988 roku w pracowni wklęsłodruku i filmu animowanego. W 1999 roku otrzymał Stypendium Kultury i Sztuki. Zajmuje się grafiką artystyczną, rysunkiem, malarstwem, ilustracją i filmem animowanym. Członek grupy TE 7EM i Grupy Inicjatywnej. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za film animowany i grafikę. Od 1985 roku bierze udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. Miał wystawy indywidualne w Polsce, w Niemczech i w Japonii.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

124
Wiesław SKIBIŃSKI (ur. 1961r.)

Konik Polski IV, 2008 r.

akwaforta/papier, 80 x 60 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '30/50 Akwaforta Konik Polski IV W.Skibiński 08'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Urodzony w 1961 roku. Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom w 1988 roku w pracowni wklęsłodruku i filmu animowanego. W 1999 roku otrzymał Stypendium Kultury i Sztuki. Zajmuje się grafiką artystyczną, rysunkiem, malarstwem, ilustracją i filmem animowanym. Członek grupy TE 7EM i Grupy Inicjatywnej. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za film animowany i grafikę. Od 1985 roku bierze udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. Miał wystawy indywidualne w Polsce, w Niemczech i w Japonii.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.