1) Ludwika KONDRATOWICZA (Władysława Syrokomli) (22,1 x 18 cm, sygn. pod rys. "Lit z Fotografii K. Beyera M. Fajans"), 2) Józefa MUCZKOWSKIEGO (22 x 18,5 cm, sygn. na kamieniu p.d. "M. Fajans/1850" i niżej "Rys. z natury w r. 1850. i Lit: Fajans.") liczne rdzawe plamki, 3) Franciszka WĘŻYKA (22 x 18,3 cm, sygn. pod rys. "Rys. z natury i Lit: M. Fajans"), 4) Aleksandra LESSERA (22,6 x 17,4 cm, sygn. pod rys. "Rys: z natury i Lit: M. Fajans"), 5) Wojciecha JASTRZĘBOWSKIEGO (22,3 x 18,3 cm, sygn. pod rys. "Rys: z natury i Lit: M. Fajans.", 6) Teodora NARBUTTA (22,4 x 18,3 cm, sygn. pod rys. "Rys: i lit: M. Fajans"). Zobacz Katalog portretów i osobistości polskich... BN, gdzie są reprodukowane wszystkie oferowane tu wizerunki.

943
Maksymilian FAJANS (1827 - 1890)

[KONDRATOWICZ Ludwik i inni]

- "Wizerunki Polskie", zeszyt składający się z alegorycznej karty tytułowej (33,1 x 25,7 cm, sygn. na kamieniu l.d. "M. Fajans" i niżej "Odbito w lit. M. Fajansa w Warszawie") i litografowanych wizerunków (wszystkie sygn. na kamieniu p.d. "M. Fajans", u dołu repr. faksymile podpisu portretowanego

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

1) Ludwika KONDRATOWICZA (Władysława Syrokomli) (22,1 x 18 cm, sygn. pod rys. "Lit z Fotografii K. Beyera M. Fajans"), 2) Józefa MUCZKOWSKIEGO (22 x 18,5 cm, sygn. na kamieniu p.d. "M. Fajans/1850" i niżej "Rys. z natury w r. 1850. i Lit: Fajans.") liczne rdzawe plamki, 3) Franciszka WĘŻYKA (22 x 18,3 cm, sygn. pod rys. "Rys. z natury i Lit: M. Fajans"), 4) Aleksandra LESSERA (22,6 x 17,4 cm, sygn. pod rys. "Rys: z natury i Lit: M. Fajans"), 5) Wojciecha JASTRZĘBOWSKIEGO (22,3 x 18,3 cm, sygn. pod rys. "Rys: z natury i Lit: M. Fajans.", 6) Teodora NARBUTTA (22,4 x 18,3 cm, sygn. pod rys. "Rys: i lit: M. Fajans"). Zobacz Katalog portretów i osobistości polskich... BN, gdzie są reprodukowane wszystkie oferowane tu wizerunki.