"Witkowski malował portrety, pejzaże i martwe natury. W początkowej fazie twórczości oddziałała na artystę secesyjna stylistyka; na ukształtowanie się jego postawy istotny wpływ miał też syntetyzm malarski Gauguina i Ślewińskiego. Zasadniczą rolę w poszukiwaniu nowych środków ekspresji odegrała jednak sztuka Cézanne`a i estetyka kubizmu"
(Irena Kossowska).

77
Kamil Adam Romuald WITKOWSKI (1876-1950)

KONARY, 1919

gwasz na kartonie,
40,6 x 35,5 cm,
sygnowany l.d. "RW 1919"

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Witkowski malował portrety, pejzaże i martwe natury. W początkowej fazie twórczości oddziałała na artystę secesyjna stylistyka; na ukształtowanie się jego postawy istotny wpływ miał też syntetyzm malarski Gauguina i Ślewińskiego. Zasadniczą rolę w poszukiwaniu nowych środków ekspresji odegrała jednak sztuka Cézanne`a i estetyka kubizmu"
(Irena Kossowska).