Prezentowany obraz to studium królewskiego rumaka do Sobieskiego pod Wiedniem (olej, płótno, 458 × 894 cm), ukończonego w 1883 wielkiego historycznego obrazu, który Matejko w imieniu narodu polskiego ofiarował papieżowi Leonowi XIII i który znajduje się w Muzeum Watykańskim w Rzymie.

Według Gorzkowskiego, Matejko malował to studium w Krakowie, w dworku hr. Potockiej przy ul. Smoleńsk, a konia sprowadzono specjalnie ze stajni Potockich w Krzeszowicach. Koń przedstawiony jest w żywym ruchu, zaznaczone jest siodło i nogi jeźdźca w strzemionach, odpowiadające układowi nóg króla w obrazie.

Obraz wymieniany i reprodukowany:
- Katalog wystawy pośmiertnej obrazów i rysunków ś.p. mistrza Jana Matejki w posiadaniu Rodziny będących, Muzeum Narodowe, Kraków 1893 [wyd. 2. Kraków 1894], s. 10, nr kat. 35;
- M. Gorzkowski, Jan Matejko. Epoka lat dalszych. Z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, Kraków 1898, s. 286;
- Katalog wystawy rysunków i szkiców Jana Matejki urządzonej w setną rocznicę urodzin artysty przez Koło Historyków Sztuki Studentów Uniwersytetu J. Piłsudskiego, Muzeum Narodowe, Warszawa marzec-kwiecień 1938, s. 71, nr kat. 169, tabl. XI, [uwaga: tu błędny wymiar wysokości];
- M. Treter, Matejko. Osobowość artysty, twórczość, forma i styl, Lwów-Warszawa 1939, il 279 na s. 398;
- K. Sroczyńska [red.], Matejko. Obrazy olejne. Katalog, Warszawa 1993, s. 198, nr kat. 226, il. [uwaga: tu błędny wymiar wysokości].

28
Jan MATEJKO (1838 Kraków - 1893 Kraków)

KOŃ JASNOGNIADY. KOŃ Z ARABSKĄ GŁOWĄ, 1882

Studium do Sobieskiego pod Wiedniem. Koń pod królem
olej, płótno
102 x 63 cm
sygn. p.d. monogramem wiązanym: JM

Pochodzenie: pierwotnie w zbiorach artysty i jego rodziny; w 1938 odnotowany jako własność Hanny Strassburgerowej w Konstancinie k. Warszawy; w 1939 kolekcja Edwarda Natansona w Warszawie; ok. 1940 własność Ludwika Trylskiego, właściciela majątku Reguły pod Warszawą; później sprzedany do zbiorów prywatnych.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Prezentowany obraz to studium królewskiego rumaka do Sobieskiego pod Wiedniem (olej, płótno, 458 × 894 cm), ukończonego w 1883 wielkiego historycznego obrazu, który Matejko w imieniu narodu polskiego ofiarował papieżowi Leonowi XIII i który znajduje się w Muzeum Watykańskim w Rzymie.

Według Gorzkowskiego, Matejko malował to studium w Krakowie, w dworku hr. Potockiej przy ul. Smoleńsk, a konia sprowadzono specjalnie ze stajni Potockich w Krzeszowicach. Koń przedstawiony jest w żywym ruchu, zaznaczone jest siodło i nogi jeźdźca w strzemionach, odpowiadające układowi nóg króla w obrazie.

Obraz wymieniany i reprodukowany:
- Katalog wystawy pośmiertnej obrazów i rysunków ś.p. mistrza Jana Matejki w posiadaniu Rodziny będących, Muzeum Narodowe, Kraków 1893 [wyd. 2. Kraków 1894], s. 10, nr kat. 35;
- M. Gorzkowski, Jan Matejko. Epoka lat dalszych. Z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, Kraków 1898, s. 286;
- Katalog wystawy rysunków i szkiców Jana Matejki urządzonej w setną rocznicę urodzin artysty przez Koło Historyków Sztuki Studentów Uniwersytetu J. Piłsudskiego, Muzeum Narodowe, Warszawa marzec-kwiecień 1938, s. 71, nr kat. 169, tabl. XI, [uwaga: tu błędny wymiar wysokości];
- M. Treter, Matejko. Osobowość artysty, twórczość, forma i styl, Lwów-Warszawa 1939, il 279 na s. 398;
- K. Sroczyńska [red.], Matejko. Obrazy olejne. Katalog, Warszawa 1993, s. 198, nr kat. 226, il. [uwaga: tu błędny wymiar wysokości].