050
Krystyna PELLETIER (1914 - 2007)

Kompozycja z kołem

akwarela, papier naklejony na karton; 18,2 x 26,5 cm (wymiar papieru);

na odwrocie kartonu pieczęć: Krystyna PELLETIER / Obiekt Nr …../ ZE SPUŚCIZNY POŚMIERTNEJ / A. i P. Pelletierowie; [nieregularne krawędzie papieru].

Zobacz katalog

Galeria Vratislavia

Aukcja Dwudziestu Pięciu Artystów

05.05.2021

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 100 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite