066
Krystyna PELLETIER (1914 - 2007)

Kompozycja II

kredki świecowe, papier, 14,5 x 20,9 cm;
Na odwrocie pieczęć: Krystyna Pelletier / Obiekt Nr …../ ZE SPUŚCIZNY POŚMIERTNEJ / A. i P. Pelletierowie

Zobacz katalog

Galeria Vratislavia

Aukcja Kolekcjonerska

27.11.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 300 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite