„Fascynuje mnie przede wszystkim forma, radość istnienia w niej, pasja nieustannej konfrontacji wyobraźni z faktem, niepojęty urok gry, odpowiedzialność za samoistną, autonomiczną egzystencję materialnego kształtu wraz z jego oddziaływaniem w świecie ludzkich doznań estetycznych, pozaestetycznych oraz intelektualnych ujawniających bogactwo coraz to nowych znaczeń”.
Anna Rodzińska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

44
Anna RODZIŃSKA (ur. 1933, Wilno)

Kompozycja

metal, 27,5 x 55 x 40 cm
sygnowany: 'A-RODZIŃSKA'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„Fascynuje mnie przede wszystkim forma, radość istnienia w niej, pasja nieustannej konfrontacji wyobraźni z faktem, niepojęty urok gry, odpowiedzialność za samoistną, autonomiczną egzystencję materialnego kształtu wraz z jego oddziaływaniem w świecie ludzkich doznań estetycznych, pozaestetycznych oraz intelektualnych ujawniających bogactwo coraz to nowych znaczeń”.
Anna Rodzińska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.