Absolwentka SSiPA i ASP w Krakowie, studiowała pracowni Władysława Jarockiego i Fryderyka Pautscha. W trakcie studiów liczne pochwały i nagrody za prace rysunkowe, malarskie i graficzne. Znana głównie dzięki drzeworytom o tematyce ludowej, folklorystycznej, charakteryzującym się uproszczoną formą, nawiązującą do sztuki ludowej i twórczości grupy Rytm. Wykonała m.in. plakat III Wystawy Prac Uczniów Państwowej Szkoły Artystyczno-Przemysłowej w Krakowie w 1926 roku.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

74
Maria MROZIŃSKA (1903 - 1973)

Kompozycja ekspresjonistyczna, 1925 r.

drzeworyt/papier, 7,8 x 8 cm (zadruk)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Mrozińska Marja | 27/VI 1925'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Absolwentka SSiPA i ASP w Krakowie, studiowała pracowni Władysława Jarockiego i Fryderyka Pautscha. W trakcie studiów liczne pochwały i nagrody za prace rysunkowe, malarskie i graficzne. Znana głównie dzięki drzeworytom o tematyce ludowej, folklorystycznej, charakteryzującym się uproszczoną formą, nawiązującą do sztuki ludowej i twórczości grupy Rytm. Wykonała m.in. plakat III Wystawy Prac Uczniów Państwowej Szkoły Artystyczno-Przemysłowej w Krakowie w 1926 roku.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.