Praca z cyklu Abstraction Création Art Non Figuratif, tworzonego przez Kandinsky’ego w Paryżu w latach 1932-1936.
Oferowana kompozycja abstrakcyjna pochodzi z kolekcji Niny Kandinsky. Wchodziła w skład teki zbiorowej „Abstraction Création Art Non Figuratif 1932-1936” wydanej przez Hentz, Montrouge / i Atelier Arcay w Paryżu w 1973 roku, w nakładzie 50 egzemplarzy

011
Vassily KANDINSKY (1866-1944)

Kompozycja abstrakcyjna II, 1932

litografia; papier; 40,7 x 48,8 cm (odcisk płyty), efektowne obramienie 93 x 100 cm;
sygn. monogramem wiązanym i dat. w obrębie pracy u dołu z lewej: VK 32, poniżej obrazu, u dołu z lewej napis odręczny X / L-oznaczenie dziesiątej odbitki z nakładu liczącego 50 egz.;
na odwrocie:
- napis / pieczątka D’apres une oeuvre de / Kandinsky [nazwisko-faksimile sygnatury artysty]
- napis odręczny ołówkiem WASSILY KANDINSKY / No II
- napis odręczny niebieskim atramentem NinaKandinsky [faksymile (?) podpisu żony artysty Niny Andriejewskiej - Kandinsky - potwierdzenie autentyczności litografii]

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Praca z cyklu Abstraction Création Art Non Figuratif, tworzonego przez Kandinsky’ego w Paryżu w latach 1932-1936.
Oferowana kompozycja abstrakcyjna pochodzi z kolekcji Niny Kandinsky. Wchodziła w skład teki zbiorowej „Abstraction Création Art Non Figuratif 1932-1936” wydanej przez Hentz, Montrouge / i Atelier Arcay w Paryżu w 1973 roku, w nakładzie 50 egzemplarzy