Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa

28
Jan TARASIN (1926 Kalisz - 2009 Warszawa)

Kompozycja abstrakcyjna, 1990

technika mieszana, papier; 40 x 29,8 cm;
sygn. i dat. p. d.: JTarasin 90
na odwrocie:
- pieczęć (częściowo czytelna): WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW / w Krakowie / Przedmiot nie podlega… / wywozu za …;
- oznaczenie: 27.

Zobacz katalog

Polski Dom Aukcyjny

XIX Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej

26.11.2020

19:30

Sprzedane 13 000 zł (15 990 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 16 000 - 20 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa