Studiował w ASP w Warszawie, gdzie w 1963 razem z kolegami ze studiów założył grupę "Rekonesans". Początkowo pozostawał pod wpływem malarstwa informel, potem pop-artu. Ewoluował od malarstwa gestu i abstrakcyjnego koloryzmu do abstrakcji geometrycznej i wizualizmu. Malował abstrakcyjne obrazy o wyczuwalnej przedmiotowości i surrealistycznym charakterze. Jego obrazy z dojrzałego okresu twórczości cechuje świetlisty koloryt i zrytmizowana budowa. W 1971 uzyskał nagrodę krytyki im. C.K. Norwida.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

48
Janusz EYSYMONT (1930-1991)

Kompozycja abstrakcyjna, 1989 r.

pastel/papier, 31 x 21 cm
sygnowany p.d.: 'JEy.89'
na odwrociu wskazówka montażowa

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiował w ASP w Warszawie, gdzie w 1963 razem z kolegami ze studiów założył grupę "Rekonesans". Początkowo pozostawał pod wpływem malarstwa informel, potem pop-artu. Ewoluował od malarstwa gestu i abstrakcyjnego koloryzmu do abstrakcji geometrycznej i wizualizmu. Malował abstrakcyjne obrazy o wyczuwalnej przedmiotowości i surrealistycznym charakterze. Jego obrazy z dojrzałego okresu twórczości cechuje świetlisty koloryt i zrytmizowana budowa. W 1971 uzyskał nagrodę krytyki im. C.K. Norwida.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.