Studiował w ASP w Warszawie, gdzie w 1963 razem z kolegami ze studiów założył grupę "Rekonesans". Początkowo pozostawał pod wpływem malarstwa informel, potem pop-artu. Ewoluował od malarstwa gestu i abstrakcyjnego koloryzmu do abstrakcji geometrycznej i wizualizmu. Malował abstrakcyjne obrazy o wyczuwalnej przedmiotowości i surrealistycznym charakterze. Jego obrazy z dojrzałego okresu twórczości cechuje świetlisty koloryt i zrytmizowana budowa. W 1971 uzyskał nagrodę krytyki im. C.K. Norwida.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

18
Janusz EYSYMONT (1930-1991)

Kompozycja abstrakcyjna, 1989

pastel/papier, 31 x 21 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'JEy.89'
na odwrociu wskazówka montażowa

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiował w ASP w Warszawie, gdzie w 1963 razem z kolegami ze studiów założył grupę "Rekonesans". Początkowo pozostawał pod wpływem malarstwa informel, potem pop-artu. Ewoluował od malarstwa gestu i abstrakcyjnego koloryzmu do abstrakcji geometrycznej i wizualizmu. Malował abstrakcyjne obrazy o wyczuwalnej przedmiotowości i surrealistycznym charakterze. Jego obrazy z dojrzałego okresu twórczości cechuje świetlisty koloryt i zrytmizowana budowa. W 1971 uzyskał nagrodę krytyki im. C.K. Norwida.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.