WYSTAWIANY:
„Andrzej S. Kowalski”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice, kwiecień–maj 2013

LITERATURA:
Andrzej S. Kowalski, [red.] Jan Trzupek, Katowice 2013, s. 117-118 (il.)

Andrzej Seweryn Kowalski, którego twórczość jest dziś być może nieco mniej rozpoznana niż pozostałych członków Grupy Krakowskiej, był jednym z czołowych twórców polskiego środowiska artystycznego lat 50. i 60. W latach 50. należał do grona twórców i krytyków skupionych wokół czasopisma artystycznego „Zebra”. Oprócz Kowalskiego do „Zebry” pisywali chociażby Józef Szajna, Jerzy Harasymowicz, Wisława Szymborska, Andrzej Bursa, Jerzy Madeyski, Czesław Miłosz czy Julian Przyboś. Błyskotliwe, erudycyjne teksty Krajewskiego zwróciły uwagę Tadeusza Kantora, który zaprosił go w szeregi Grupy Krakowskiej, artysta przystąpił do niej w 1958 roku. Sam fakt zaproszenia był już czymś nobilitującym, nowych członków przyjmowano do niej rozważnie, dzięki czemu zachowała swoją wyjątkowość – „Nigdy nie było tak pięknej plejady” pisał o Grupie Czesław Miłosz. Główny ośrodek dla artystów stanowiła Galeria Krzysztofory, która była jednocześnie miejscem wystaw, spektakli, dyskusji, koncertów, happeningów, słowem – przestrzenią wolności. Kowalski miał tu swoją indywidualną wystawę w 1958 roku, poza tym uczestniczył we wszystkich zbiorowych pokazach Grupy. Prace artysty spotykały się z entuzjazmem za strony rodzimej i zachodniej krytyki, wystawiał obrazy na zbiorowych i indywidualnych pokazach m.in. w paryskiej Galerii Lambert (w 1959 i 1961 r.) czy Contemporary Art Gallery w Chicago (1961). „Obrazy (…) ukazują malarza rasowego, obdarzonego umiejętnością przyrządzania niezwykłych barw, stwarzania ciepłej a zarazem subtelnej atmosfery i odznaczającego się przy tym ujmującą powściągliwością... To malarstwo wysmakowane, lecz dyskretne, spodoba się na pewno tym, którzy cenią umiar i lubią wyszukane a niepretensjonalne współbrzmienia kolorystyczne...” pisał o pracach Kowalskiego z początku lat 60. na łamach „Arts” paryski krytyk Michel Courtois. W 1959 roku artysta powrócił do rodzinnego Sosnowca, gdzie przystąpił do grupy artystycznej Zagłębie. Na początku lat 70. przeniósł się do Katowic, gdzie działał w ramach lokalnej grupy Arkat, którą współtworzył m.in. z Andrzejem Urbanowiczem.

Malarz, grafik, pisarz, eseista, publicysta i pedagog. Profesor filii krakowskiej ASP w Katowicach. W 1955 r. ukończył Wydział Malarstwa krakowskiej ASP, uzyskując dyplomy: malarza u Adama Marczyńskiego i grafika u Ludwika Gardowskiego. Członek Grupy Krakowskiej, grupy Zagłębie i Arkat. Aktywny uczestnik opozycji antykomunistycznej. Jego twórczość obejmuje malarstwo sztalugowe, ścienne, mozaikę, rysunek i grafikę. W jego twórczości malarskiej i graficznej od końca lat 50. przenikają się organiczne, swobodne formy plam o charakterystycznej tonacji barwnej (brązów i żółcieni oraz oliwkowych zieleni i szarości), komponowane z konsekwentnym porządkiem geometrii. Intuicyjne rozstrzygnięcia malarza dopełniane są wyraźnym pierwiastkiem racjonalnym. Z czasem w swoje kompozycje zaczął wprowadzać motywy geometryczne bądź figuralne. W latach 80. był silnie związany z ruchem kultury niezależnej. Wystawiał swoje prace w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in. Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz licznych kolekcjach prywatnych. "Obrazy młodego Polaka Kowalskiego, komponowane z zasady wzdłuż osi pionowej, ukazują malarza rasowego, obdarzonego umiejętnością przyrządzania niezwykłych barw, stwarzania ciepłej a zarazem subtelnej atmosfery i odznaczającego się przy tym ujmującą powściągliwością… To malarstwo wysmakowane, lecz dyskretne, spodoba się na pewno tym, którzy cenią umiar i lubią wyszukane a niepretensjonalne współbrzmienia kolorystyczne…" - pisał o wystawie w Galerii Lambert Michel Courtois na łamach paryskiego magazynu Arts 30 (Andrzej S. Kowalski, red. J. Trzupek, Katowice 2013, s. 41).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

45
Andrzej S. KOWALSKI (1930 - 2004)

Kompozycja

olej/płótno, 67,5 x 50 cm
sygnowany p.g.: 'A.S.K'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

WYSTAWIANY:
„Andrzej S. Kowalski”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice, kwiecień–maj 2013

LITERATURA:
Andrzej S. Kowalski, [red.] Jan Trzupek, Katowice 2013, s. 117-118 (il.)

Andrzej Seweryn Kowalski, którego twórczość jest dziś być może nieco mniej rozpoznana niż pozostałych członków Grupy Krakowskiej, był jednym z czołowych twórców polskiego środowiska artystycznego lat 50. i 60. W latach 50. należał do grona twórców i krytyków skupionych wokół czasopisma artystycznego „Zebra”. Oprócz Kowalskiego do „Zebry” pisywali chociażby Józef Szajna, Jerzy Harasymowicz, Wisława Szymborska, Andrzej Bursa, Jerzy Madeyski, Czesław Miłosz czy Julian Przyboś. Błyskotliwe, erudycyjne teksty Krajewskiego zwróciły uwagę Tadeusza Kantora, który zaprosił go w szeregi Grupy Krakowskiej, artysta przystąpił do niej w 1958 roku. Sam fakt zaproszenia był już czymś nobilitującym, nowych członków przyjmowano do niej rozważnie, dzięki czemu zachowała swoją wyjątkowość – „Nigdy nie było tak pięknej plejady” pisał o Grupie Czesław Miłosz. Główny ośrodek dla artystów stanowiła Galeria Krzysztofory, która była jednocześnie miejscem wystaw, spektakli, dyskusji, koncertów, happeningów, słowem – przestrzenią wolności. Kowalski miał tu swoją indywidualną wystawę w 1958 roku, poza tym uczestniczył we wszystkich zbiorowych pokazach Grupy. Prace artysty spotykały się z entuzjazmem za strony rodzimej i zachodniej krytyki, wystawiał obrazy na zbiorowych i indywidualnych pokazach m.in. w paryskiej Galerii Lambert (w 1959 i 1961 r.) czy Contemporary Art Gallery w Chicago (1961). „Obrazy (…) ukazują malarza rasowego, obdarzonego umiejętnością przyrządzania niezwykłych barw, stwarzania ciepłej a zarazem subtelnej atmosfery i odznaczającego się przy tym ujmującą powściągliwością... To malarstwo wysmakowane, lecz dyskretne, spodoba się na pewno tym, którzy cenią umiar i lubią wyszukane a niepretensjonalne współbrzmienia kolorystyczne...” pisał o pracach Kowalskiego z początku lat 60. na łamach „Arts” paryski krytyk Michel Courtois. W 1959 roku artysta powrócił do rodzinnego Sosnowca, gdzie przystąpił do grupy artystycznej Zagłębie. Na początku lat 70. przeniósł się do Katowic, gdzie działał w ramach lokalnej grupy Arkat, którą współtworzył m.in. z Andrzejem Urbanowiczem.

Malarz, grafik, pisarz, eseista, publicysta i pedagog. Profesor filii krakowskiej ASP w Katowicach. W 1955 r. ukończył Wydział Malarstwa krakowskiej ASP, uzyskując dyplomy: malarza u Adama Marczyńskiego i grafika u Ludwika Gardowskiego. Członek Grupy Krakowskiej, grupy Zagłębie i Arkat. Aktywny uczestnik opozycji antykomunistycznej. Jego twórczość obejmuje malarstwo sztalugowe, ścienne, mozaikę, rysunek i grafikę. W jego twórczości malarskiej i graficznej od końca lat 50. przenikają się organiczne, swobodne formy plam o charakterystycznej tonacji barwnej (brązów i żółcieni oraz oliwkowych zieleni i szarości), komponowane z konsekwentnym porządkiem geometrii. Intuicyjne rozstrzygnięcia malarza dopełniane są wyraźnym pierwiastkiem racjonalnym. Z czasem w swoje kompozycje zaczął wprowadzać motywy geometryczne bądź figuralne. W latach 80. był silnie związany z ruchem kultury niezależnej. Wystawiał swoje prace w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in. Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz licznych kolekcjach prywatnych. "Obrazy młodego Polaka Kowalskiego, komponowane z zasady wzdłuż osi pionowej, ukazują malarza rasowego, obdarzonego umiejętnością przyrządzania niezwykłych barw, stwarzania ciepłej a zarazem subtelnej atmosfery i odznaczającego się przy tym ujmującą powściągliwością… To malarstwo wysmakowane, lecz dyskretne, spodoba się na pewno tym, którzy cenią umiar i lubią wyszukane a niepretensjonalne współbrzmienia kolorystyczne…" - pisał o wystawie w Galerii Lambert Michel Courtois na łamach paryskiego magazynu Arts 30 (Andrzej S. Kowalski, red. J. Trzupek, Katowice 2013, s. 41).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.