Uczeń i współpracownik E. Trojanowskiego w latach 1913 - 18. W 1918 r. ukończył Miejską Szkołę Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Pracował przy konserwacji polichromii na Zamku w Lublinie. W latach 1924-1928 r. był asystentem F. Sz. Kowarskiego w krakowskiej ASP. W tym czasie pod kierunkiem A. Szyszko - Bohusza pracował przy konserwacji fryzów w Zamku Wawelskim. Był członkiem Cechu Artystów Plastyków Jednoróg, potem ugrupowania Pryzmat. Podróżował do Włoch, Francji, Anglii. Od 1928 r. był asystentem i profesorem w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. W 1969 r. w Warszawie odbyła się wystawa retrospektywna jego twórczości. Pejzaże, martwe natury, portrety tworzył w technice olejnej, gwaszu i rysunku. Jego droga artystyczna wiodła od malarstwa monumentalnego - zainteresowania które wyniósł z okresu studiów, poprzez formizm do koloryzmu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

74
Leonard PĘKALSKI (1896 - 1944)

Kompozycja

pastel/papier, 52,5 x 43 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Uczeń i współpracownik E. Trojanowskiego w latach 1913 - 18. W 1918 r. ukończył Miejską Szkołę Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Pracował przy konserwacji polichromii na Zamku w Lublinie. W latach 1924-1928 r. był asystentem F. Sz. Kowarskiego w krakowskiej ASP. W tym czasie pod kierunkiem A. Szyszko - Bohusza pracował przy konserwacji fryzów w Zamku Wawelskim. Był członkiem Cechu Artystów Plastyków Jednoróg, potem ugrupowania Pryzmat. Podróżował do Włoch, Francji, Anglii. Od 1928 r. był asystentem i profesorem w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. W 1969 r. w Warszawie odbyła się wystawa retrospektywna jego twórczości. Pejzaże, martwe natury, portrety tworzył w technice olejnej, gwaszu i rysunku. Jego droga artystyczna wiodła od malarstwa monumentalnego - zainteresowania które wyniósł z okresu studiów, poprzez formizm do koloryzmu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.