Absolwent Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Malarstwa Artura Nachta-Samborskiego i w Pracowni Tkaniny Mieczysława Szymańskiego. W połowie lat 60. wyemigrował do Francji, gdzie w latach 1979-2001 wykładał malarstwo i tkaninę w Szkole Sztuk Pięknych w Angers. Stworzył autorską technikę tzw. "papierów rozdartych" ("papiers déchirés").

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

5
Edward BARAN (ur. 1934)

Kompozycja

technika własna/papier, 60 x 60 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Absolwent Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Malarstwa Artura Nachta-Samborskiego i w Pracowni Tkaniny Mieczysława Szymańskiego. W połowie lat 60. wyemigrował do Francji, gdzie w latach 1979-2001 wykładał malarstwo i tkaninę w Szkole Sztuk Pięknych w Angers. Stworzył autorską technikę tzw. "papierów rozdartych" ("papiers déchirés").

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.