W latach 1977-80 odbył studia w pracowni Barbary Jonscher, a w latach 1980-85 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawiewie, w pracowni prof. Jacka Sienickiego. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 1985 roku. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki (1985-86). W latach 1985-88 asystent w macierzystej pracowni, a następnie (do 1991) prowadził Pracownię Rysunku na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Miał ok. 30 wystaw indywidualnych (Warszawa, Berlin, Frankfurt, Thun, Paryż, Łowicz, Essen, Kalisz) oraz brał udział w kilkudziesięciu pokazach grupowych (Ostenda, Bazylea, Poznań, Wrocław, Berlin, Frankfurt, Grevenbroich, Hamm, Strasbourg). W 1991 roku zakupił od miasta Łowicza zrujnowany, zabytkowy zbór ewangelicki, w którym (po remoncie i adaptacji) urządził Galerię Browarna. W 1994 roku współzakładał Mazowiecką Fundację Społeczno-Kulturalną. Od 1998 roku do dzisiaj jest prezesem organizacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

067
Andrzej BIERNACKI (ur. 1958)

Kompozycja

węgiel/papier, 64 x 49 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany u dołu: 'Andrzej Biernacki'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Prace na Papierze

14.09.2021

19:00

Sprzedane 2 800 zł (3 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 3 000 - 5 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

W latach 1977-80 odbył studia w pracowni Barbary Jonscher, a w latach 1980-85 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawiewie, w pracowni prof. Jacka Sienickiego. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 1985 roku. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki (1985-86). W latach 1985-88 asystent w macierzystej pracowni, a następnie (do 1991) prowadził Pracownię Rysunku na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Miał ok. 30 wystaw indywidualnych (Warszawa, Berlin, Frankfurt, Thun, Paryż, Łowicz, Essen, Kalisz) oraz brał udział w kilkudziesięciu pokazach grupowych (Ostenda, Bazylea, Poznań, Wrocław, Berlin, Frankfurt, Grevenbroich, Hamm, Strasbourg). W 1991 roku zakupił od miasta Łowicza zrujnowany, zabytkowy zbór ewangelicki, w którym (po remoncie i adaptacji) urządził Galerię Browarna. W 1994 roku współzakładał Mazowiecką Fundację Społeczno-Kulturalną. Od 1998 roku do dzisiaj jest prezesem organizacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.